Governance, Human rights

Cha-cha ng mga trapo, dayuhan at negosyo

(Larawan mula sa CNN Philippines)

Ano ang problema sa Charter change (Cha-cha) ni President Duterte?

Dalawang bagay. Una, ang proseso kung paano gusto ng kampo ng Pangulo na baguhin ang konstitusyon. Pangalawa, ang mismong mga probisyon sa Saligang Batas na gusto nilang baguhin.

Sa unang punto, hindi lamang ito ang problemadong moda ng consituent assembly (con-ass) kundi maging ang paraan kung paano ito gustong ipatupad ng rehimen.

Totoong nakakabahala ang con-ass. Alam natin kung gaano kabulok ang Kongreso. Pugad ito ng mga pinakamasahol na trapo. Ipagkakatiwala ba natin sa kanila na kalikutin ang itinuturing natin na fundamental law of the land? Noong panahon ni Pres. Arroyo, malakas ang sigaw ng bayan laban sa Cha-cha at con-ass. Hindi umubra ang pakana ng mga trapo.

Pero ang mas nakakabahala ngayon ay ito –  mas garapal at mas bulok ang liderato ng mga trapong nagpapakana sa con-ass ni Duterte. Kung hindi n’yo pa nababalitaan, ito ang huling sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez tungkol sa Cha-cha:

“Of course, some provinces would not support the initiative, then they will get zero budget. If you won’t go along with the plan, it’s okay. I respect that. It’s your right, but you should also respect my right to give you zero budget.”

Noong panahon nina GMA at Speaker Jose de Venecia, may pakulo pa ang mga trapo na “great debate” sa Cha-cha. Ngayon wala nang pakulo. Deretsahan na na pera-pera ang usapan. Kaninong pera ang iniyayabang ni Alvarez? Buwis natin. Buwis na lalo nilang pinabigat sa TRAIN (Tax Reform for Acceleration and Inclusion).

Mapapaisip ka tuloy – ang pahirap na dagdag-buwis ba ay para talaga sa infrastructure development at social services, o para sa Cha-cha ng mga trapo? Lalo ka tuloy masusuklam sa TRAIN. Pinabibigat lalo ang buhay ng mahihirap, pinagagaang ang sa mayaman para sa Cha-cha ng mga trapo? (Syempre, ang mga trapo ay sila rin ang mayayaman, at ang mga pinakamayaman ay mga backer ng trapo. Sila-sila rin ‘yan.)

Isipin n’yo, pera iyon ng mamamayan. Pinipiga sa bayang 10 milyon ang pamilyang nagsasabing mahirap sila at pitong milyong pamilya ang nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Pero kung magsalita si Alvarez, parang galing sa sarili n’yang bulsa ang ipamumudmod sa mga gobernador at mayor na sasayaw sa Cha-cha.

Ito ang mga trapo na gustong mag-con-ass para baguhin ang ating Saligang Batas. Nagkakamali kayo kung inaakala n’yong tapos na ang maliligayang araw ng bulok na sistema ng pork barrel at patronage politics. Buhay na buhay ito sa ilalim ng Duterte administration at garapal na gagamitin para sa Cha-cha.

Lumilikha ng tensyon sa iba pang paksyon ng mga trapo ang kagaspangan ng pamamaraan ng mga ka-partido ng Pangulo sa House of Representatives. Para iratsada ang Cha-cha, joint voting ang con-ass na gusto nina Alvarez. Dito, magsasama bilang iisang assembly ang House at Senate para aprubahan ang mga pagbabago sa Konstitusyon sa botong three-fourths ng pinagsamang bilang ng dalawang kapulungan. Dehado syempre ang Senate na meron lamang 23 myembro sa House na merong 292.

Kung hindi payag ang Senate, sila-sila na lang daw sa House ang magku-con-ass, sabi ni Alvarez. Hinamon n’ya ang mga may kwestyon sa ganitong proseso na dumulog sa Supreme Court (SC). Ang parehong SC na inaatake nina Alvarez ng impeachment laban sa Chief Justice nito para kontrolado rin nila at maging sunud-sunuran sa agenda ng Malacañang.

Ito ang pangalawa (at mas mahalagang) punto, ano ang laman ng Cha-cha, para saan ito at para kanino?

Nakapaloob ang mga inihahaing pagbabago sa Saligang Batas sa Resolution of Both Houses (RBH) No. 8, ng Study Group ng Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) Federalism Institute (executive summary), at ng binubuong mga panukala ng House committee on constitutional amendments.

Importanteng maintindihan ang Cha-cha bilang isa sa mga larangan ng pagtutunggalian ng iba’t ibang interes sa ating lipunan. Pangunahin dito ang pagtutunggali ng interes ng mga naghahari (dayuhan, pinakamayayamang negosyante’t landlords at kinatawan nilang malalaking trapo) at pinaghaharian (ordinaryong mamamayan, manggagawa, magsasaka, urban poor at iba pang mahihirap).

Noon pa, interes na ng mga dayuhan ang mas mahigpit na kontrol sa likas-yaman at ekonomya ng Pilipinas para higit nila itong mapagsamantalahan. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng colonialization at globalization. Pero hindi nila maitodo nang husto dahil bawal sa Konstitusyon ang ganap na dayuhang pagmamay-ari sa ilang susing sektor ng ekonomya (kahit pa na madalas naiikutan).

Kaya ang Cha-cha para payagan ang foreign ownership/control sa lupa, public utilities, mass media, at iba pa ay matagal nang agenda ng mga dayuhan, lalo na ng US at mga negosyong Amerikano. Binubuhusan nila ng milyun-milyong dolyar ang mga pag-aaral at lobbying sa Kongreso para bigyan ng justification ang lalo pang liberalization ng ekonomya sa pamamagitan ng Cha-cha.

Para sa malalaking negosyo kabilang ang mga dayuhan, taliwas sa interes nila ang constitutional safeguards sa karapatang panlipunan at pang-ekonomya ng mamamayan. Kaya isa sa mga aatakehin sa Cha-cha ang mga ito gaya halimbawa ng consitutional provisions sa living wage, seguridad sa trabaho, makataong kondisyon sa paggawa, serbisyong panlipunan at iba pa.

Binabaluktot ang papel ng estado sa pagtiyak sa mga karapatang ito – kabilang ang epektibong state regulation sa mga negosyo sa ngalan ng national o public interest – habang binibigyang-diin kung paanong higit na makikinabang ang mga negosyo.

Iisa rin ang agenda ng mga trapong nagtutulak ng Cha-cha mula pa noong panahon nina Ramos, Erap at GMA – ang manatili sa poder at pahigpitin pa ang kapit sa kapangyarihan ng mga nasa pwesto. Hindi ito nagbabago hanggang ngayon kay Duterte. Ang kaibahan, bukod sa mas agresibo at mas garapal ang mga trapo, mas tampok ang tunguhing diktadura ng Cha-cha ngayon.

Kinukonsentra ng Cha-cha nina Duterte at Alvarez ang kapangyarihan sa kamay ng iisang paksyon ng mga trapo habang pinahihina ang mga kalabang paksyon. Itinatago ito sa federalism bilang porma ng gobyerno. Pero kung susuriin, makikita ang authoritarian agenda at konsolidasyon ng poder ng nakaupong rehimen sa panahon ng mahabang transition sa federalism (na diumano ay pwedeng umabot sa 10 taon). Ito ang parehong istilong bulok ng diktadurang Marcos noon.

Kabilang sa mga panukalang inihahain ang abolisyon ng Kongreso at pagbibigay ng kapangyarihan kay Duterte na bumuo ng mga batas; pag-abolish sa opisina ng Bise Presidente, ang pagkontrol sa mga constitutional commission; at maging ang posibilidad ng pagtatalaga ng mga bagong myembro ng judiciary. Kung matutuloy ang maitim na planong ito, kumpleto at absoluto ang magiging kontrol ni Duterte sa lahat ng branches ng gobyerno.

Kung tunggalian ng mga interes ang Cha-cha, ang nagtutunggali sa pangunahin ay ang interes ng naghahari at pinaghaharian. Pero sa mga paksyon ng naghahari, mayroon ding tunggalian. At lalo itong matingkad sa diktadurang agenda ng paksyon nina Duterte. Kayan naman matigas ang pagtutol ng Senado sa gusto nina Alvarez na joint voting sa con-ass. Ito rin ang posibleng dahilan ng preference ng ilang ng malalaking negosyo sa constitutional convention (con-con), at hindi con-ass, bilang moda ng Cha-cha.

Pero iisa ang pinagkakasunduan ng buong naghaharing uri ng malalaking negosyo, dayuhan at trapo – lalong supilin ang mga karapatan ng kanilang mga pinaghaharian at lalo silang pagsamantalahan. #

Standard
Governance, Human rights

Martial Law, US imperialism and the Marcos dictatorship

(Ferdinand Marcos with US President Richard Nixon in a motorcade during the latter’s Philippine visit in 1969 | Photo from filipiknow.net)

We mark the 45th year of the Martial Law declaration by highlighting the numerous atrocities and massive corruption of Marcos. Amid the rising fascism of the Duterte regime and systematic bid to revise history, reminding the people of the crimes of Marcos and evils of tyranny is more relevant than ever.

But we should not forget as well the role of the US as the country’s foremost colonial patron in the Marcos dictatorship. This is important to better understand why in today’s global/regional context (e.g. China’s rise and weakened US hegemony) and Philippine context the US, to advance its agenda, would also support the Duterte regime in its consolidation of political power through tyranny and fascism.

Marcos, his family and cronies would not had been able to plunder and repress the country the way they did without the support of the US. Martial Law and the Marcos dictatorship were useful for American economic and military interests in the Philippines and the region. Marcos lasted for as long as he did because he was backed by an imperialist superpower. Until of course when the political and economic crisis and social unrest intensified to a point that it was no longer beneficial for US interests to sustain Marcos’s tyrannical and corrupt rule.

The years before Marcos declared Martial Law were characterized by a surge in people’s protests – the First Quarter Storm (FQS) – against the exploitative and oppressive social order represented by the corrupt Marcos regime amid a worsening global and national economic crisis (soaring prices, massive unemployment and landlessness, ballooning public debt, etc.). The political instability threatened not only Marcos’s survival but US political, military and economic interests in the Philippines. To restore “stability”, the Marcos regime imposed Martial Law.

What were the US interests that Marcos and his dictatorship served?

At that time, the US was embroiled in the costly Vietnam War, a Cold War-era proxy war between the US and the former USSR. The Philippines under Marcos served the American war by deploying thousands of Filipino troops to help the US forces. Note that before he became President, Marcos was opposed to the sending of our troops to Vietnam. But once in Malacañang, Marcos changed his stand due to US pressure and because he knew that he would need US patronage to remain in power.

But beyond the deployment of Filipino troops, far more strategic for the US were the Subic Naval Base that their naval forces (US Seventh Fleet) used for repair and replenishment throughout the Vietnam War as well as the Clark Air Base that served as their key logistics hub. After the US’s disastrous defeat in the Vietnam War, Subic and Clark became even more important for the US in order to maintain its military presence and operations in Asia.

The US backed the fascist regime in exchange for the dictator’s assurance that the Philippines will continue to allow the stay of US military bases. Days before he publicly announced Proclamation 1081 that placed the entire country under Martial Law, it was reported that Marcos phoned then US President Richard Nixon to get his commitment of support. When Marcos imposed Martial Law on September 21, 1972, the US reportedly stationed 40,000 troops at its Subic Naval Base to “meet any contingency” arising from the dictator’s declaration.

Aside from its military agenda, the US also used the Marcos dictatorship to retain its privileged position in the Philippine economy and the exploitation of our natural resources. The Laurel-Langley Agreement of 1955 which gave full parity rights to American citizens and businesses or equal access like Filipinos to domestic agriculture, timber, mineral, public utilities, and land expired in 1974. But with his Martial Law powers, Marcos issued decrees that effectively maintained the neocolonial economic privileges of the US such as reversing court decisions that disallowed American ownership of landholdings in the country.

Indeed, as a 1973 press report read: “The most encouraging aspect of President Marcos’s assertion of one‐man rule has been the disappearance of the anti‐foreign feeling that had been mounting in the press and the Constitutional Convention in the year preceding the proclamation of martial law.” Prior to Martial Law, the 1970 Constitutional Convention was formed to rewrite the then prevailing 1935 Constitution. The US was concerned that the new charter would affect its military bases and economic interests in the country. Under Martial Law, Marcos arrested some members of the Convention and reconvened it to write the 1973 Constitution that favored Marcos’s and the US’s agenda.

On top of ensuring that the policy environment under Martial Law remained favorable to US interests, American businesses and politicians were also actually in cahoots with Marcos and his cronies in plundering the economy and public coffers. American banks provided odious debts that funded Marcos’s projects riddled with corruption.

Perhaps nothing is more notorious than the hugely overpriced white elephant US$2.3-billion Bataan Nuclear Power Plant (BNPP) that the US Export-Import Bank and American Express bankrolled together with the Bank of Tokyo. Through payoffs worth US$18 million to Marcos via his crony Herminio Disini, American firms Westinghouse and Burns and Roe bagged the lucrative contract to design and build the BNPP. Built on an earthquake zone, the BNPP was never operated for public health and safety while billions of dollars in payments went to American banks and firms at the great expense of the Filipino people.  

Finally, the US also undermined the Filipino people’s quest for justice to make the Marcoses accountable for their crimes. This as real justice would mean making the colonial masters of the Marcos regime liable as well. According to a May 2016 report by The Guardian, the US Central Intelligence Agency (CIA) knew that Marcos stole US$10 billion but refused to tell the Philippine Commission on Good Government (PCGG) what they knew because apparently, American businesses such as those involved in the BNPP and political figures would be implicated as well.

Marcos also allegedly bribed high ranking US politicians and helped illegally fund the presidential bid of US presidents Jimmy Carter and Ronald Reagan, said the same Guardian report. The US systematically covered up its link with the corruption of and plunder by the dictator. For instance, the documents that the American authorities seized from Marcos when he fled to Hawaii in February 1986 have been allegedly redacted to hide transactions involving US organizations when they were turned over to the Philippines.

Today, the Duterte regime has been playing a leading role in revising the history of Martial Law and in the political rehabilitation of the Marcoses. This serves his own fascist agenda of establishing a Duterte dictatorship. He has already imposed Martial Law in Mindanao in what could be a dress rehearsal for a nationwide Martial Law.

Would the US support Duterte and connive with his regime in plundering and repressing the people the way it propped up the Marcos dictatorship? For all the President’s anti-US rhetoric (or more precisely, anti-Obama rants) and moves to deepen ties with US rival China, the Duterte regime has continued to foster ties with the country’s neocolonial master.

US military presence and intervention is felt more than ever with American troops and attack and surveillance drones deployed in Mindanao as part of Duterte’s military campaigns. US military bases remain through the Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) while joint military trainings including urban warfare continue under the Visiting Forces Agreement (VFA). For all its rhetoric about human rights, the US would work with any fascist dictatorship, even with someone as unpredictable as Duterte, to protect its interests and influence in the region especially amid a growing challenge from China as well as Russia.

Thus, when we protest against Martial Law, fascism and tyranny, we should protest not just for the violation of our human rights but also for the violation of our sovereignty as a people. ###

Standard
Human rights

Murderous war on drugs could be Duterte’s downfall

(Artwork by PJ Palits)

President Rodrigo Duterte wrongly thinks that his war on drugs is his regime’s greatest strength and biggest source of political legitimacy. In reality, it is his biggest vulnerability  and – unless he shifts course – could be his downfall.

The collective grief and rage that followed another apparent extrajudicial killing is setting the stage for a wave of protests against the murderous war on drugs of the Duterte regime. To be sure, the public condemnation of the bloodshed and its endorsement by Duterte has been as persistent as the killings. But the indignation over the death of 17-year old Kian Lloyd delos Santos appears to be something different. The outrage is stronger and more felt than ever, and shared even by those who support the administration.

Duterte has to listen – the killings must stop. The broad call today is against his war on drugs and its brutal and criminal methods. It is a call that is steadily expanding support and Kian’s cold blooded murder in the hands of the police is accelerating its growth. Failure to recognize this growing and legitimate demand could easily transform the broad call from one against his war on drugs to one that is against the Duterte presidency itself.

There may be truth to Duterte’s claim that forces with vested interests have been plotting his ouster from day one. It could be the Central Intelligence Agency (CIA), the Liberal Party (LP), the drug lords, some generals in the armed forces, and they are all possibly working in cahoots with one another. But Duterte’s thuggish leadership is the biggest threat to his own presidency. His fascism – the war on drugs; Martial Law; all-out war, bombings and militarization in the countryside – is creating the condition for a wide public sentiment unfavorable to his continued rule to consolidate and thrive. His high political capital could easily dissipate and resorting to more vicious violence and state terrorism would only spell his regime’s doom. His ouster would have legitimacy.

It is not just the killings of overwhelmingly poor people – many of whom were innocent, including children as young as four and five years old – in his war on drugs. His regime is also continuously losing legitimacy in other areas of governance. Duterte allowed the trapos to kick out progressives and reformers from his Cabinet. He let the warmongers sabotage the peace efforts and kept on the bloody counterinsurgency campaign that targets civilians, especially the farmers and lumads. He did not lift a finger when his allies got involved in corruption or gross incompetence even as he persecuted his political foes. He let his economic managers further squeeze the poor dry while maintaining an economy that enriches the local oligarchs and foreign interests.

But the murderous war on drugs is and will remain the biggest issue that could galvanize a broad movement – with Kian’s death among the key turning points in its formation – that will seriously challenge the Duterte regime. Those with self-serving agenda such as factions of the ruling elite that want to take over or get back to power – or foreign interests like the US which prefers a more reliable and predictable regime –  will certainly exploit this. Unfortunately for Duterte, whether or not self-serving interests are at play, the movement for his ouster will enjoy legitimacy if he continues to cultivate the culture of impunity and to unleash his brutal wars against the people.

It is up to the progressive and democratic forces that desire genuine change and social justice to thwart these narrow interests by decisively taking the lead in making the Duterte regime accountable for its crimes.

The war on drugs should not be waged against the poor, which is what Duterte’s bloodstained campaign has become. They are actually victims themselves not just of drug syndicates but of the rotten social system that drives them into desperation and into criminal activities like small-time drug peddling. Even when dead bodies massively pile up, the poor will continue to risk life and limb for that next meal as long as the political and economic system that deprives them of decent living and the opportunity to be productive persists. Worse, as poor communities are transformed into war zones, even innocent lives become fair game.

Duterte’s war on drugs kills the poor but not their poverty. This is the reason why Duterte will never win this war no matter how many get killed in its name. But the more poor people he kills, the deeper Duterte digs the grave of his own regime. ###

Standard
Economy, Governance, Human rights, Military & war, SONA 2017

SONA 2017: Business interests with ties to Duterte to benefit from Martial Law extension

President Rodrigo Duterte with his Martial Law administrator Defense Secretary Delfin Lorenzana and implementor Armed Forces Chief General Eduardo Año (Photo from Al Jazeera)

As expected, the so-called supermajority in Congress granted the extension of Martial Law that President Rodrigo Duterte asked for. Martial Law would be in effect in Mindanao until the end of the year.

Malacañang said that with the extension, the country could now “get on with the job of nation-building and contribute in the attainment of the full promise of Mindanao.” The Duterte administration intends to “transform Mindanao into a land of fulfillment”.

How exactly Martial Law could contribute in “nation-building” is unclear. What is clear is that the 261 lawmakers who rubber-stamped the presidential request have further built up the nation’s fear of an authoritarian regime that Duterte wants to establish.

Martial Law in Mindanao and its extension could indeed be just a dress rehearsal and forebodes an of all-out fascist rule that Duterte and his Martial Law generals plan to unleash on the entire country.

Meanwhile, the “attainment of the full promise of Mindanao” pertains to the unrestrained exploitation of the region’s resources. Despite decades of corporate plunder, many areas in Mindanao are still not yet fully exploited.

Business interests with ties to the President appear to be among the beneficiaries of the extension of Martial Law in Mindanao.

Investment opportunities

The World Bank, for instance, in an August 2016 report said that: “Mindanao has 10 million hectares of land, of which 59.4% or 6.066 million hectares are classified as forestlands… if properly delineated, and rights are defined, can potentially increase the land inventory for large- scale investments.”

It noted that of the 6.07 million hectares of forestlands in Mindanao, only 700,000 hectares are covered by industrial forest management agreements, mainly by corporations. There are 700,000 hectares more that are still not covered by any form of tenure instrument. Another 400,000 hectares of public forests that are unclassified – all potential areas for big corporate investments.

In addition, of the remaining 4.14 million hectares of alienable and disposable (A&D) lands in Mindanao, a huge 2.24 million hectares have not been covered by the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). These millions of hectares of forest and A&D lands offer enormous opportunities for investment and profits.

“If we push for massive agri investments in Mindanao, we need to start looking at the availability of these lands for consolidation to achieve economies of scale,” said the Mindanao Development Authority (MinDA), a government body created to among others promote and facilitate investments in the region.

Under the Duterte administration, MinDA and the Philippine Economic Zone Authority (PEZA) are also working to fast-track the Mindanao Ecozone Masterplan. The plan will develop existing and new economic zones around Mindanao to increase trading activities and attract more foreign investments.

There are 81 accredited ecozones in the region covering agro-industry, manufacturing, information technology and tourism. The Duterte administration is currently conducting an inventory of areas in Mindanao that can be developed as “ecozone cities”.

But many of these supposedly idle areas or available lands are actually occupied by lumad and peasant communities. Their firm resistance and the strong presence of the New People’s Army (NPA) are the biggest obstacles to the massive expansion in Mindanao of corporate plantations, big mining companies, and export-driven industrial enclaves – and the construction of hard infrastructure to support their operation.

The resistance is not against development but against the land and resource grabbing and massive displacement of local communities that often accompany big-ticket investment projects in Mindanao. That is why the NPA, and the lumad, farmers and farmworkers are the real targets of the extended Martial Law in Mindanao.

Big business interests

Indeed, Duterte’s Martial Law is apparently more about providing security to big investors who want to further exploit Mindanao. And it appears that the business sector feels encouraged by the strongman rule that Duterte is imposing. The organizers of the recently held Davao Investment Conference (ICON), for instance, reported record-breaking confirmed attendance, including about 100 foreign investors.

In an earlier report, the organizers said ICON participants include the country’s biggest conglomerates like San Miguel Corp. (SMC) as well as 30-40 “big Chinese investors”, among others.

SMC and the Chinese are among those most aggressive in expanding in Mindanao particularly in establishing vast plantations and constructing infrastructure. Chinese investors have been reportedly discussing with the Duterte administration the possibility of a 6,000-hectare tea plantation in a territory controlled by the Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Duterte has been actively seeking Chinese patronage, mainly in the form of official development assistance (ODA) or loans as well as military assistance. Among those that the administration is pitching to China are multi-billion infrastructure projects in Mindanao including expressways, coastal roads, seaport and airport development, and the Mindanao railway system.

On the other hand, SMC (together with Malaysia’s Kuok Group) is developing about 18,495 hectares of forestlands covering four Davao del Norte municipalities for oil palm production. Just last August 2016, SMC also opened a 2,000-hectare industrial estate in Malita, Davao Occidental that also has a 20-meter deep seaport that can accommodate container vessels.

Earlier, the conglomerate was reported to be looking at a total of 800,000 hectares of lands for development as commercial farms in Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Sarangani, Davao del Sur, South Cotabato, North Cotabato and Agusan del Norte.

Of course, SMC’s top man Ramon S. Ang is known to be “close” to Duterte. The SMC president was among Duterte’s campaign contributors in 2016 giving an undisclosed amount and perhaps other forms of support as Ang wasn’t even listed in the official Statement of Contributions and Expenditures (SOCE).

Ang also offered to buy Duterte a private jet (worth as much as US$65 million) that he could use as President while donating Php1 billion to the Chief Executive’s pet campaign, the war on drugs.

Meanwhile, Duterte’s former campaign spokesperson and Irrigation chief Peter Laviña and his group Philippine Palm Oil Development Council Inc. has been reportedly lobbying the government since Aquino’s time to develop at least 300,000 hectares of Mindanao lands for palm oil production targeting MILF territories as well as CARP and lumad lands.

These are some of the big business interests in Mindanao that stand to benefit from the state repression of local communities opposed to their operations. Apparently, Martial Law is more than what President Duterte, his Generals and their allies in Congress are telling us. ###

Standard
Human rights, Military & war

Martial Law: Lorenzana and Año’s “innovative” approach not just vs. Maute?

Defense Sec. Delfin Lorenzana and AFP Chief of Staff Gen. Eduardo Año (Photo from Frances Mangosing/inquirer.net)

Is Martial Law Defense Secretary Delfin Lorenzana and armed forces chief (and now Martial Law administrator) Gen. Eduardo Año’s “innovative” approach to end the armed conflict in Mindanao and to achieve the military establishment’s self-imposed target of wiping out armed groups in the region before President Rodrigo Duterte’s first State of the Nation Address (SONA) in July?

Is it actually aimed not just at the Maute and other terrorist groups but also legitimate rebel forces, including those that the Duterte administration is pursuing a negotiated peace agreement with?

At the start of the year (January 9), Lorenzana declared that the military would crush the Maute group (and Abu Sayyaf) in six months. To achieve the stated target, Lorenzana said they would use an “innovative” approach. “We are going to do something new or innovative to finish this problem once and for all,” Lorenzana said as quoted by the Philippine Daily Inquirer.

Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Gen. Año followed up Lorenzana’s declaration with the deployment of more than 50 Army battalions in Mindanao. It is said to be most massive AFP troops deployment ever with the avowed goal of “wiping out” the Abu Sayyaf, Maute group, and Bangsamoro Islamic Freedom Fighter (BIFF). The military is set to assess the progress of this bold counter-insurgency target in June.

By end of January, Lorenzana reported that the “all-out war” against the Maute and other terrorist groups is already in full swing, using the military’s ground, sea, and air assets (including newly purchased FA-50 fighter jets).

The AFP’s operations against Mindanao’s terrorist groups under the Duterte administration have actually started long before the January pronouncements of Lorenzana and Año. In its report for the first 100 days of Pres. Duterte, the AFP said that it has already launched 579 “massive focused military operations” against the Abu Sayyaf, Maute and BIFF that resulted in the neutralization of almost 150 terrorist personalities (killed, surrendered, or captured).

Prior to the Marawi clashes, the AFP said that the Maute group has been suffering heavy blows from the sustained military campaign. On April 24, the military reported that the Maute group’s main camp in Lanao del Sur has already been seized and occupied by state forces, with some 30 of its members supposedly killed in the combat operations.

Meanwhile, hours before Lorenzana and other Cabinet officials, who were in Russia, announced Pres. Duterte’s Martial Law order late Wednesday (May 23) night, officials on the ground were saying that the Marawi situation is already under control. (See Timeline)

With an already sustained campaign and deployment of huge military resources, what justifies the Martial Law declaration? And why the entire island of Mindanao when the incident that supposedly triggered it is only in Marawi City?

Apparently, for Lorenzana, the target of Martial Law is not just the Abu Sayyaf and Maute group in Marawi City but also the New People’s Army (NPA). In justifying the declaration of Martial Law over the entire island of Mindanao, Lorenzana, as quoted by MindaNews, said: “Because there are also problems in Zamboanga, Sulu, Tawi-tawi, also in Central Mindanao, the BIFF (Bangsamoro Islamic Freedom Forces) area, and also some problems in Region 11 (Southern Mindanao) yung pangongotong ng NPA (extortion by the New Peoples’ Army)”.

Lorenzana and the military establishment have been carrying out a sustained campaign to undermine the peace talks with the NPA, Communist Party of the Philippines (CPP), and National Democratic Front of the Philippines (NDFP). The DND/military propaganda against the CPP-NPA-NDFP has been clearly aimed to delegitimize the peace talks such as Lorenzana’s terrorist tagging of the rebel group just before the last round of formal peace talks between the NDFP and government panels started last April. NPA units have been the strongest in Mindanao with a string of successful tactical offensives against the military and police as well as against abusive businesses operating in the region such as mining companies and plantations.

Martial Law does not single out Maute, Abu Sayyaf or BIFF. It opens everyone in Mindanao – including those that the AFP and DND are accusing of as being NPA members or sympathizers and CPP front organizations – to the many abuses and atrocities of state forces. Gen. Año who will be the administrator of Martial Law has been notorious for committing such grave human rights abuses under the military’s anti-NPA campaign.

The human rights situation in Mindanao and throughout the country has already been appalling – with the military and police as among the main perpetrators – even without Martial Law. We do not need to imagine what will happen to human rights under a military rule, we just need to remember the Marcos dictatorship. ###

Standard
Human rights, Poverty

#OccupyBulacan and the anarchy in housing and urban development

10pandi

Photo from Kadamay

When the urban poor group Kadamay (Kalipunan ng Damayang Mahihirap) led the occupation of idle housing units in a government relocation site in Pandi, Bulacan last week, President Rodrigo Duterte called the action “anarchy”. He even threatened them with eviction.

Latest report says that the urban poor families – numbering about 5,000 people – have already occupied six government housing sites in Pandi and in San Jose del Monte, also in Bulacan.

But if there’s anarchy in this situation, it is not the occupation by the poor of some 4,000 houses that have been left empty for years. It is the flawed, profit-driven public housing program and government’s continuing neglect of the chronic housing crisis that have brought about anarchy in housing production and meeting the needs of the poor and homeless.

These housing units have been unused not because of lack of demand. According to the Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC), the housing backlog as of December 2016 is pegged at 2.02 million units. From this backlog, the total housing needs is expected to swell to almost 6.80 million units by 2022, growing annually by more than 796,000.

Meanwhile, there are more than 1.50 million informal settler families (ISFs) nationwide, of whom 39% are concentrated in Metro Manila, based on government’s latest data.

The actual figures are much higher of course considering how official poverty data understate the real extent of poverty. A September 2016 survey by the Social Weather Stations (SWS), for instance, estimates that 36% of Metro Manila’s population count themselves as poor. That’s equivalent to around 4.64 million urban poor in the capital alone.

Amid such a huge (and growing) housing backlog and enormous number (official count or otherwise) of urban poor who need decent shelter, there are idle housing units like those in Bulacan. The National Housing Authority (NHA) said that the there are about 52,341 idle housing units as of last year.

This is the anarchy that Duterte should be concerned with, one that raises the question of not only bureaucratic inefficiency and neglect, but more fundamentally, of state policy and social justice.

The anarchy is actually not just in the housing program but also in the overall urban development plan of government, implemented mainly through public-private partnership (PPP), that is biased against the poor and skewed towards oligarchic interests.

To illustrate, profit-oriented infrastructure development in urban centers via PPP such as the construction of mega business districts often leads to the blatant marginalization of poor communities from access to basic social and economic services. Government promotes these projects with its neoliberal bias of allocating public lands not based on the social and development needs of the people but on the most commercially profitable use of urban lands.

One example is the Php65-billion Quezon City Business District (QCBD), a 2009 joint venture between the NHA and Ayala Land Inc. for 10 years. QCBD is touted as the country’s “first transit-oriented, mixed-use business district” and will include, among others, the construction of 45 towers over 29 hectares of property.

The project covers an area where the Ayala group already has established business interests such as the Trinoma Mall and LRT-1. Thousands of urban poor settlers in the area have already been dislocated, with more to come. The NHA estimates that the QCBD will displace over 15,000 families. Even the public Philippine Children’s Medical Center (PCMC), which mainly serves poor children, has been under threat of dislocation by the QCBD.

Development of urban infrastructure under PPP does not only burden the public with exorbitant user fees, state guarantees, tax incentives, etc. but even compromises the usefulness of the infrastructure itself as projects are designed not for public interest but to meet the specific and narrow business interests of the private project proponents.

This is illustrated, for example, by the controversy on the common station of the LRT-1 PPP project. The Ayala group, which is part of the consortium that won the said project, wanted to build the common station – that will link LRT-1 with MRT-3 – in front of its own Trinoma Mall even if it undermines the access and convenience of commuters, on top of additional costs that the public will shoulder.

Turned over to profit-seeking business interests, infrastructure development has become anarchic instead of being planned and coordinated within a pro-people urban development framework. This has resulted to the dismal state of public housing, transportation system, public utilities, and other key economic and social infrastructure.

It is the State that Duterte now represents that brought anarchy to the urban poor. The Occupy Bulacan, on the other hand, is an organized political action by the poor to expose and challenge this anarchy and to assert the legitimate people’s right to shelter and development. ###

Standard
Governance, Human rights, Military & war

CPP founding anniversary: Peace talks is Duterte’s best option against 48-year old insurgency

13122879_1060082937384993_2893363811517623391_o

Photo by Southern Tagalog Exposure

The Communist Party of the Philippines (CPP) warned the Duterte administration that it may be forced to soon withdraw its declared unilateral ceasefire amid the continuing armed operations of the military and unfulfilled commitment of the President to release all political prisoners. The CPP made the statement as it marks the 48th anniversary of its establishment today, December 26. (Read here)

About half a million Filipinos in more than 500 barrios nationwide are affected by military presence and alleged human rights atrocities and repression after units of the Armed Forces of the Philippines (AFP) occupied their areas, in violation of the military’s own unilateral truce and apparently taking advantage of the rebel-declared ceasefire. Meanwhile, some 400 political prisoners remain in detention in various jails around the country.

One week after becoming the clear winner of the 2016 presidential polls, President Rodrigo Duterte said he would seek general amnesty for all political prisoners. The move was seen as a confidence-building measure in pursuing peace talks with the CPP, its political arm the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and its armed unit New People’s Army (NPA). (Watch here)

Before Duterte’s official inauguration last June, his then incoming Labor chief and peace panel chair also said that the new government would release political prisoners covered by the Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees (JASIG) even before a general amnesty is granted. Also to be released early supposedly are the elderly and sick on humanitarian reasons. (Read here) The JASIG is a 1995 agreement produced by the peace talks between the NDFP and the then Ramos administration. It prohibits the state from arresting or persecuting rebels who are participating in the negotiations as NDFP consultants. (Read here) Just early this month, Duterte reportedly again committed the release of 165 elderly and sick political prisoners during a meeting in Davao City with top NDFP officials. (Read here)

But now six months into his presidency, only one political prisoner has been released through presidential pardon under Duterte. No detainee has been freed because of JASIG or for humanitarian grounds, much less through general amnesty, with one elderly and sick political prisoner already succumbing to poor health. The 19 NDFP peace talks consultants were temporarily released on bail while another 21 political prisoners won their cases in courts or availed of legal remedies. Further, 15 new political prisoners were illegally arrested and detained since Duterte became President. (Read here)

Meanwhile, despite its own declaration of ceasefire, the AFP continues to militarize the rural areas and to conduct armed and intelligence operations, the CPP claims. The notorious Oplan Bayanihan, according to reports, will not be discontinued by the Duterte administration but will even intensify albeit with “minor additions” in the light of the ongoing peace talks. (Read here) Duterte’s appointment of the controversial and alleged human rights violator General Eduardo Año as the new AFP chief also signals that the anti-communist counterinsurgency campaign targeting the civil and political rights of civilians, including through extrajudicial killings of activists, will remain. (Read here)

It seems that instead of creating a more conducive environment for the peace talks, the Duterte administration is making it even more difficult for the already complicated negotiation on social and economic reforms – the agenda in the upcoming round of talks – to succeed. Coupled with its repressive and bloody drug war that targets the poor and powerless, avowed commitment to continue the neoliberal economic policies that impoverish the people, and role in completing the political comeback of the despised Marcoses, the Duterte administration is in fact creating conditions for greater social conflict and unrest.

The NPA ceasefire, which at more than 100 days is now the longest in its almost five-decade existence, shows the eagerness of the revolutionary groups to negotiate a peace agreement with Duterte that will address the roots of what is essentially a civil war being waged by landless peasants and other oppressed and exploited classes in Philippine society. Despite flip-flopping on his earlier commitments on a general amnesty for all political detainees and the release of those who are elderly and sick, the NDFP still expressed willingness to discuss Duterte’s call for a bilateral ceasefire agreement.

Duterte should not throw away this opportunity. For almost five decades, six regimes with support from the world’s richest economy and most powerful military, the US, have used brutal dictatorship and all-out war, ruthless extrajudicial methods as well as treacherous propaganda to end the civil war, but to no avail.

Despite being up against the formidable machinery and resources of the state and its imperialist backers, the NPA today, under CPP leadership, is said to operate in more than 70 provinces covering hundreds of municipalities and thousands of barangays nationwide and can supposedly move freely in 80% of Philippine territory – a claim bolstered by its string of successful tactical offensives in recent years. (Read here) Indeed, it appears that the negotiating table is the Duterte administration’s best option against the longest running and most resilient insurgency in the region. ###

Standard